Student Showcase

Student Showcase: Berlin
Walfridsson, David - Berlin
Student Showcase: Berlin
Öhman, Elin - Berlin

Bokreflektion
…Vad mina ögon har sett

“Tungt är locket på minnenas brunn, svårt är det att lyfta det åt sidan, att ösa och dra upp tiden som flytt. När jag blottar den känns smärtan oändlig.” Magda Eggens

…Vad mina ögon har sett gavs ut 1992. Den är skriven av Rose Lagerkrantz men själva berättelsen handlar om Magda Eggens.
Boken handlar om Magda som bodde i Ungern tillsammans med sina föräldrar och sina två systrar. 1944, när tyskarna når Ungern under andra världskriget, deporterades hennes familj till Auschwitz. Väl där separerades familjen i två steg. Först när alla judar anlände delades de in efter kön, försvann hennes pappa åt ett annat håll. Det andra steget var orimligt, bara rakt av. Helt plötsligt var det bara hon och hennes äldsta syster Eva kvar, hennes mamma och yngsta syster blev ledda åt ett annat håll.
Efter indelningen får vi följa Magdas och Evas 4 månader långa kamp för överlevnad i Auschwitz. Efter dessa långa månader blir de förflyttade flera gånger mellan olika koncentrationsläger. Anledningen till att detta är att kriget höll på att ta slut så de hann inte vara på varje läger längre än några dagar innan det blev igenbommat. På ett av lägren blir Magda och Eva indelade i olika grupper men efter att Eva byter nummerplåt med en annan flicka, som också blev skild från sin syster under indelningen, är de återigen tillsammans och kämpar för sina liv ända till krigets slut.
…Vad mina ögon har sett utspelade sig under andra världskriget. Detta vet man därför boken utspelar sig mellan åren 1939 och 1945. I början märks inte kriget av så mycket i boken alltså inte för tjejen som boken handlar om heller. Det ända Magdas familj kände till om kriget var det som sades på radion, vilka länder som gått med och liknande. Kriget får inte betydelse i boken förrän 1944 då landet invaderar Ungern och Magdas familj måste flytta till ett getto. Man märker att kriget stegvis blir värre och värre och att tyskarna blir mer och mer desperata. Detta beror på att de höll på att förlora kriget och blev då mer mördargalna än förut. I slutet av boken är det svårt att förstå hur människor kan behandla andra människor så pass grymt som de gör i boken.
Förvisso handlar historien i boken bara om en familj, från en persons perspektiv. På så sätt kan man ju säga att berättelsen är ganska obetydlig i helhetsbilden av kriget. Dvs. att Magdas historia inte var något som ledde till en historisk händelse men om man ser detta från ett annat perspektiv så var hon ju en del av en stor historisk händelse. Man kan också säga att för hennes historia (hennes liv) är det en väldigt stor del av vem hon är och hur hennes liv ser ut i dag. På så sätt kan man ändå säga att hennes historia i det andra världskriget är betydande, fast som sagt, inte för den stora massan.
Det kan finnas lite olika synpunkter på vad denna bok har för syfte. Dels kan man anse att den gavs ut för att upplysa folk om hur kriget såg ut, vad som utspelade sig bakom de stängda portarna. En annan anledning kan ju vara att Magda, som boken handlar om, ville bearbeta det som hänt på något sätt. Att hon på något sätt ville göra detta för att kunna lägga det bakom sig.
Kanske är det en kombination av de båda, att boken gavs ut för att informera resten av världens befolkning hur det faktiskt såg ut under kriget men att för författarens del var det för att bearbeta vad som hänt.
Författaren Rose Lagercratz har ju bara skrivit ner det Magda berättat, så egentligen är det inte hennes berättelse. Därför är den egentliga författaren Magda.
För Rose del vet man ju inte riktigt varför hon valde att skriva boken men det var antagligen bara för att Magda behövde hjälp. Författaren hade inte direkt något val det kommer till varför hon ville skriva om detta, det är ju Magdas historia rätt av. Anledningen till att Magda valde just denna period av hennes liv var ju för att skildra andra världskriget och som sagt kanske för att bearbeta och informera om kriget.
Man skulle kunna antyda att hon berättar denna historia för att få medlidande, men jag tror inte att det alls var syftet eller vad hon ville få oss att känna. Det kan förstås vara så, men jag tror mer det handlar om att vi ska veta, kanske att vi ska bli lite äcklade av hur nazisterna behandlade judarna. Sedan vet man aldrig om hon ens ville få fram några känslor eller reaktioner. Enligt mig finns det på flera ställen ledtrådar till att det handlar om något helt annat. T ex titeln: …vad mina ögon har sett, och som hon skriver i boken: ”Jag hör röster som vill förljuga och begrava sanningen, men vittnena lever än. Jag är en av dem.” tycker jag mer tyder på att hon bara vill vittna om att det hände.
Jag tyckte att den här boken var väldigt bra och informerande. Däremot (om man tänker på hur den är skriven) är jag inte lika tillfreds. Ett exempel är att boken inte är så målande. Det kanske inte var huvudsyftet att det skulle vara en bra berättelse på det sättet, men på något sätt vill man inte bara ha de konkreta händelserna, utan lite information runt om. Man får reda på att det här och det här hände, men man kan inte riktigt koppla samman händelserna ibland och det känns inte som om några känslor förmedlas. Man kan förstås tycka att det inte ska behövas en bra historia runt om utan att de handlat om just dessa enstaka händelser, men det vara alla fall det jag saknade i boken.
För att summera allt detta skulle jag ändå säga att det är en intressant skildring av kriget och man får en större insyn på hur folk faktiskt hade det under kriget. Visst har man hört om det men jag påverkades mer när jag hörde en människas berättelse. De största funderingar jag fick av denna bok var hur långt människor kan gå. Dels soldaterna som mördade människor för att någon annan sa der och dels fångarna som t ex. hällde urin på sig själva för att bli av med löss och andra saker.
Denna uppgift tror jag mest har gett mig en djupare förståelse och en bättre insikt i hur livet för dessa fångar var. Någonstans inser man också hur otroligt tur de som överlevde hade. Dessutom tänker man efter mer på sin egen familj och hur lätt det är att förlora dem. När man läser berättelser som denna, uppskattar man saker mer som man tidigare tagit för givet.

Student Showcase: Die Berliner Maur
Rieschel, Rebecca - Die Berliner Maur
Student Showcase: The Death Next Door
Lin, Linnea - The Death Next Door
Welcome to Internationella Engelska Skolan Linköping

Our magnificent school building is situated in beautiful, park-like grounds near the centre of Linköping. We are proud to be able to offer a bilingual education to approx. 800 students between the ages of 10 and 16 in our Junior and Senior School.

Prospective students can be enrolled on this web-site and you are more than welcome to contact us personally for more information.

Testimonials

Coming soon...

Ethos