School Blog

From the Principal

Welcome message from our new principal, Henrik Svärd. English & Swedish version.

Welcome message from our new principal, Henrik Svärd. English & Swedish version.

IES Linköping 20210512

Dear Guardians

Internationella Engelska Skolan stands for some tried and tested values. I stand firmly behind those values. We strive to achieve a calm learning environment where teachers can teach and students learn. We achieve this by establishing structure and order but also by promoting positive staff-to-student, and student-to-student, relationships. I want our students to understand that success and happiness in life don’t come quickly from downloading apps or watching video clips on social media. 

At IES Linköping we believe in having high academic expectations for our students. This means you can guarantee that we believe all children, no matter what their background, can exceed their potential. With structured and engaging lessons, regular homework, support and challenges, students will gain knowledge, and knowledge is everything! It brings growth, freedom, independence, confidence and influence. I have high aspirations for our children but getting there doesn’t come quickly and is not always an easy ride. This is where we need your support. 

I am a parent, I know it is not always easy. 

We have high expectations, but rest assured, we will see your child and we will praise them. We will support and care for them. They are our shared treasure, our greatest investment in life. 

I wish you and our children the very best of success and I look forward to getting to know you, working with you and celebrating with you!

 

Warmest Regards,

Mr. Henrik Svärd

Principal

 

Till alla vårdnadshavare

Internationella Engelska Skolan står för en enkel men väl beprövad värdegrund. Jag som rektor står fast och stadigt bakom den värdegrunden. På vår skola strävar vi alltid efter att uppnå en lugn och trygg lärandemiljö där lärare kan fokusera på sin undervisning och våra elever ges förutsättning att få lära sig . Vi uppnår detta genom att ha en bra struktur med en god ordning men också genom att vi upprätthåller en bra relation mellan lärare och elev men också elever emellan. Jag vill att våra elever ska ges möjlighet att lära sig och förstå att lycka inte enbart kommer genom appar i telefonen eller genom att titta på snabba videoklipp i sociala medier, utan även genom hårt arbete.  

På IES Linköping tror vi på att ha höga akademiska förväntningar på våra elever. Vi lova dig som förälder att vi tror att alla barn kan lyckas, oavsett bakgrund och förutsättningar, och nå sin fulla potential. Med strukturerade och upplyftande lektioner, läxor, stöd och utmaningar, kommer våra elever att ta till sig kunskap, kunskap är viktigt! Kunskap ger möjlighet för individen att växa som människa, frihet att påverka sin framtid, möjligheten till självständighet och ett bra självförtroende. Jag har höga mål för våra elever, men det är inte lätt, det går inte snabbt och det krävs ett hårt arbete. Det är här vi behöver er hjälp som förälder. 

Jag är själv förälder, jag vet att det inte är lätt i alla lägen.  

Som jag nämnt så har vi höga förväntningar, men var så säker, vi kommer att se ditt barn och vi kommer att vara där för dem. Vi kommer att stötta dem och hjälpa dem. Barn är värdefulla och vi måste investera i deras framtid.

Jag önskar dig och ditt barn all lycka i livet och jag ser fram emot att lära känna er, få möjligheten att arbeta och framförallt, fira framgång med er!

Varma hälsningar

Mr. Henrik Svärd

Rektor IES Linköping

 

 

 

 

IES Linköping's Work With Values

IES Linköping's Work With Values

Dear Students, Guardians and Staff,

As we embark upon a new term and look to enrich the students’ experience of school at Internationella Engelska Skolan Linköping yet further, particular attention will (continue to) be paid to an education in values (as adumbrated in, for example, Lgr 11, ch. 1 & 2). 

The view taken by the school is that a values-based education is the most effective way not only of developing the (cognitive) critical thinking faculties of our students but also of developing the requisite (non-cognitive) ‘character’ to prepare them for responsible participation in a democratic society.

Inculcating this kind of thinking and character into the students is not necessarily limited to the morgonsamling or the time spent with mentors during klassråd, for example, but permeates every single aspect of the school. Each and every lesson is a study not only of the subject in question, but also includes the active promotion of values that form the bedrock of any well-functioning society. Values such as consideration for and solidarity with others, resilience in the face of adversity, a curiosity for learning, and the courage to stand up for what is right are but a few of the values that form the fabric of every lesson (and beyond) in that the staff themselves embody such values as well as actively incorporate them into any dialogue regarding, for example, behavioural norms. Framed and laminated manifestoes containing a summary of the school’s values (and - very importantly - the connection between the school’s rules and the values upon which the former is predicated) are in the throes of going up all over the school and serve as an ever-present and visual reminder of the importance of thinking in such a way and being of such character that serves the best interests of the whole learning community at Internationella Engelska Skolan Linköping.

It is this focus on values that constitutes the essence of the school and the means through which its three pillars (viz. bilingualism, ‘tough love’, and high academic expectations for all) are secured. Expressed metaphorically, it is not merely (yet) another component of an increasingly full, educational plate. Values education is the plate itself.

Mr M. Garrett

Assistant Principal

 

Pages