School Blog

From the Principal

Welcome Back Letter From Mr. McCarthy

Welcome Back Letter From Mr. McCarthy

Dear Parents and Guardians

 

It is so good to have our students back at school for the start of the 2019/2020 academic school year. We have had a positive start to the new year and we look forward to a happy and successful year with our students, teachers and parents.

We would like to extend a very warm welcome to our new students and parents to our school community. We look forward to meeting you and we encourage you to be actively involved in your child’s education and the activities of the school.

A special welcome to our new teachers to IESL. We are excited to have you as part of our team and we look forward to your contributions to our school and you impacting powerfully to the teaching and learning of our students. 

As a  school we are constantly growing and improving and will be working on key areas as identified in our school survey. We are particularly focused on improving on our three key pillars; 

  1. Command of English.
  2. A safe and orderly environment where teachers can teach and students learn.
  3. High academic expectations and aspirations. 

We look forward to engaging with you in the course of the school year. If you have any questions or concerns, please contact your child’s mentor first.  Let’s give our students the best possible start to each school day with a good night’s sleep and a healthy breakfast.

Yours sincerely

Mr. M McCarthy 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Det är så härligt att ha våra elever tillbaka på skolan nu när läsåret 2019/2020 har startat. Det har varit en fin start på det nya läsåret och vi ser fram emot ett positivt och framgångsrikt år med våra elever, lärare, föräldrar och vårdnadshavare.

Vi vill passa på att hälsa våra nya elever och föräldrar extra varmt välkomna till gemenskapen på IESL. Vi ser fram emot att träffa Er och vi vill uppmuntra Er att delta aktivt i ert barns utbildning och i skolans övriga aktiviteter.

Vi vill också välkomna våra nya lärare som börjat på IESL. Vi är så glada att Ni har blivit en del av vårt team och vi ser fram emot Era insatser på skolan och hur Ni kommer att kunna ha ett betydande inflytande på undervisningen och elevernas lärande.

Vår skola växer och utvecklas och förbättras ständigt och vi kommer fokusera på huvudområden som vi identifierat i vår skolenkätundersökning. Vi kommer rikta särskilt mycket fokus på att förbättra våra tre huvudområden:

  1. 1. Att behärska engelska språket.
  2. 2. En trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.
  3. 3. Höga akademiska förväntningar och ambitioner.

Vi ser fram emot att interagera med Er under detta läsår. Om Ni har några frågor, vänligen kontakta Ert barns mentor i första hand.

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan medverka till att ge våra elever den bästa möjliga starten på skoldagen, genom att låta eleverna, före varje skoldag, få en god natts sömn och en ordentlig frukost. Detta för att eleverna ska kunna få må så bra som möjligt och komma i rätt tid till skolan.

Vänlig hälsning

Mr. Mark McCarthy

Rektor

Student Work

 Team Rynkeby Skolloppet 

 Team Rynkeby Skolloppet 

Friday the 3rd of May our school participated in the Rynkeby school run! The route was 850 meters and the students ran as many laps within the given time of 20 minutes. For every lap completed by a student, the school will contribute money. The warm up was at the front of the school.

Here is a hightlight from Corren about our event and a reason why we did it: 

LINKÖPING: Sandro Aziz blev som 9-åring friskförklarad från den leukemi han fick när han var 1 år. Nu ska hans framtida klasskamrater springa ett lopp för barncancerfonden. "Han var alltid solstrålen på sjukhuset".

Tredje maj är det dags för "Team Rynkeby skolloppet" som arrangeras runt om i norden. Då ska Internationella engelska skolans 700 elever springa en årskurs i taget. Föräldrar och elever får själva välja om de vill bidra med pengar eller inte, och skolan bidrar också med en summa. Målet är att loppet ska bli ett återkommande evenemang för skolans elever.

– Barncancerfonden gör ett fantastiskt arbete med att ordna med aktiviteter för barn som har eller har haft cancer. Och för de som har mist sitt barn. De gör otroligt mycket, säger Martina Blom Bergman.’ - Jennifer Berg Eidebo av Corren 

‘The whole school runs for Sandro

LINKÖPING: As 9-year-old Sandro Aziz was declared well-off from the leukemia he received when he was 1 year old.  Now his future classmates will run a race for the children's cancer fund.  "He was always the sunbeam in the hospital".

The third of May is the time for the "Team Rynkeby school race" which is arranged around the Nordic countries.  Then the International English School's 700 students will run one year at a time.  Parents and students can choose for themselves whether they want to contribute money or not, and the school also contributes with a sum.  The goal is for the race to be a recurring event for school students.

 - The Children's Cancer Foundation does a fantastic job of arranging activities for children who have or have had cancer.  And for those who have lost their child.  They do a lot, says Martina Blom Bergman.’ - Jennifer Berg Eidebo of Corren 

#teamrynkebyskolloppet #barncancerfonden #fundraiser #run 

The following pictures are the students enjoying the run with Team Rynkeby.  The students are Years 4-9.

Team Rynkeby @trgmlinkoping helping out the school for children’s cancer: Göran Berlemo, Petter Mauritzson, Janne Andersson 

 

IESL Common Room Updates

IESL Common Room Updates

A new year, a new look and new games! 

At the end of last term IESL updated the Common Room with a beautiful mural.  

Now it is 2019 and it is time for an update on games and equipment for Years 7-9 to use.  The winter months can be rough, but not anymore! 

Billard Table

Foosball/Table Football

From the Principal

Brev från biträdande rektor 4-6, Therese Hyltberg

Redan som liten drömde jag om att en dag vara lärare i ett klassrum - vara den person som kan inspirera eleverna att vilja ännu mera… Sedan augusti 2018 har jag tagit nästa steg - att inspirera lärare och personal på Internationella Engelska skolan i Linköping i min roll som biträdande rektor för årskurserna 4, 5 och 6.

Min lärarbana har gått från Kroppaskolan i Värmland, till låg- och mellanstadieskolan Hagby i Johannelund till Skandinaviska skolan i Bryssel och tillbaka till Linköping. Hösten 2010 började jag som, en av två, mellanstadielärare på IES Linköping. Vårt mål var att börja bygga upp mellanstadiet på skolan med allt vad det innebär (skolgård, personalteam, fritids, klassrum etc) - skolan har gjort en fantastisk resa från två årskurs 5 klasser (60 elever) 2010/2011 till 8 klasser (240 elever) 2018/2019.

Mitt mål som ny biträdande rektor på skolan är att fortsätta utveckla skolan och vårt fantastiska mellanstadium - inspirera lärarna och personalen, se till att varje elev får möjligheten att nå sin absolut yttersta kapacitet samt att elever och personal ska känna glädje att varje dag komma till skolan.

Välkomna till Internationella Engelska skolan Linköping

Therése Hyltberg - Biträdande rektor 4-6

Pages