Team Rynkeby Skolloppet 

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
Student Work
 Team Rynkeby Skolloppet 

Friday the 3rd of May our school participated in the Rynkeby school run! The route was 850 meters and the students ran as many laps within the given time of 20 minutes. For every lap completed by a student, the school will contribute money. The warm up was at the front of the school.

Here is a hightlight from Corren about our event and a reason why we did it: 

LINKÖPING: Sandro Aziz blev som 9-åring friskförklarad från den leukemi han fick när han var 1 år. Nu ska hans framtida klasskamrater springa ett lopp för barncancerfonden. "Han var alltid solstrålen på sjukhuset".

Tredje maj är det dags för "Team Rynkeby skolloppet" som arrangeras runt om i norden. Då ska Internationella engelska skolans 700 elever springa en årskurs i taget. Föräldrar och elever får själva välja om de vill bidra med pengar eller inte, och skolan bidrar också med en summa. Målet är att loppet ska bli ett återkommande evenemang för skolans elever.

– Barncancerfonden gör ett fantastiskt arbete med att ordna med aktiviteter för barn som har eller har haft cancer. Och för de som har mist sitt barn. De gör otroligt mycket, säger Martina Blom Bergman.’ - Jennifer Berg Eidebo av Corren 

‘The whole school runs for Sandro

LINKÖPING: As 9-year-old Sandro Aziz was declared well-off from the leukemia he received when he was 1 year old.  Now his future classmates will run a race for the children's cancer fund.  "He was always the sunbeam in the hospital".

The third of May is the time for the "Team Rynkeby school race" which is arranged around the Nordic countries.  Then the International English School's 700 students will run one year at a time.  Parents and students can choose for themselves whether they want to contribute money or not, and the school also contributes with a sum.  The goal is for the race to be a recurring event for school students.

 - The Children's Cancer Foundation does a fantastic job of arranging activities for children who have or have had cancer.  And for those who have lost their child.  They do a lot, says Martina Blom Bergman.’ - Jennifer Berg Eidebo of Corren 

#teamrynkebyskolloppet #barncancerfonden #fundraiser #run 

The following pictures are the students enjoying the run with Team Rynkeby.  The students are Years 4-9.

Team Rynkeby @trgmlinkoping helping out the school for children’s cancer: Göran Berlemo, Petter Mauritzson, Janne Andersson