Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Welcome message from our new principal, Henrik Svärd. English & Swedish version.

Welcome message from our new principal, Henrik Svärd. English & Swedish version.

IES Linköping 20210512

Dear Guardians

Internationella Engelska Skolan stands for some tried and tested values. I stand firmly behind those values. We strive to achieve a calm learning environment where teachers can teach and students learn. We achieve this by establishing structure and order but also by promoting positive staff-to-student, and student-to-student, relationships. I want our students to understand that success and happiness in life don’t come quickly from downloading apps or watching video clips on social media. 

At IES Linköping we believe in having high academic expectations for our students. This means you can guarantee that we believe all children, no matter what their background, can exceed their potential. With structured and engaging lessons, regular homework, support and challenges, students will gain knowledge, and knowledge is everything! It brings growth, freedom, independence, confidence and influence. I have high aspirations for our children but getting there doesn’t come quickly and is not always an easy ride. This is where we need your support. 

I am a parent, I know it is not always easy. 

We have high expectations, but rest assured, we will see your child and we will praise them. We will support and care for them. They are our shared treasure, our greatest investment in life. 

I wish you and our children the very best of success and I look forward to getting to know you, working with you and celebrating with you!

 

Warmest Regards,

Mr. Henrik Svärd

Principal

 

Till alla vårdnadshavare

Internationella Engelska Skolan står för en enkel men väl beprövad värdegrund. Jag som rektor står fast och stadigt bakom den värdegrunden. På vår skola strävar vi alltid efter att uppnå en lugn och trygg lärandemiljö där lärare kan fokusera på sin undervisning och våra elever ges förutsättning att få lära sig . Vi uppnår detta genom att ha en bra struktur med en god ordning men också genom att vi upprätthåller en bra relation mellan lärare och elev men också elever emellan. Jag vill att våra elever ska ges möjlighet att lära sig och förstå att lycka inte enbart kommer genom appar i telefonen eller genom att titta på snabba videoklipp i sociala medier, utan även genom hårt arbete.  

På IES Linköping tror vi på att ha höga akademiska förväntningar på våra elever. Vi lova dig som förälder att vi tror att alla barn kan lyckas, oavsett bakgrund och förutsättningar, och nå sin fulla potential. Med strukturerade och upplyftande lektioner, läxor, stöd och utmaningar, kommer våra elever att ta till sig kunskap, kunskap är viktigt! Kunskap ger möjlighet för individen att växa som människa, frihet att påverka sin framtid, möjligheten till självständighet och ett bra självförtroende. Jag har höga mål för våra elever, men det är inte lätt, det går inte snabbt och det krävs ett hårt arbete. Det är här vi behöver er hjälp som förälder. 

Jag är själv förälder, jag vet att det inte är lätt i alla lägen.  

Som jag nämnt så har vi höga förväntningar, men var så säker, vi kommer att se ditt barn och vi kommer att vara där för dem. Vi kommer att stötta dem och hjälpa dem. Barn är värdefulla och vi måste investera i deras framtid.

Jag önskar dig och ditt barn all lycka i livet och jag ser fram emot att lära känna er, få möjligheten att arbeta och framförallt, fira framgång med er!

Varma hälsningar

Mr. Henrik Svärd

Rektor IES Linköping

 

 

 

 

From the Principal

Welcome Back Letter From Mr. McCarthy

Welcome Back Letter From Mr. McCarthy

Dear Parents and Guardians

 

It is so good to have our students back at school for the start of the 2019/2020 academic school year. We have had a positive start to the new year and we look forward to a happy and successful year with our students, teachers and parents.

We would like to extend a very warm welcome to our new students and parents to our school community. We look forward to meeting you and we encourage you to be actively involved in your child’s education and the activities of the school.

A special welcome to our new teachers to IESL. We are excited to have you as part of our team and we look forward to your contributions to our school and you impacting powerfully to the teaching and learning of our students. 

As a  school we are constantly growing and improving and will be working on key areas as identified in our school survey. We are particularly focused on improving on our three key pillars; 

  1. Command of English.
  2. A safe and orderly environment where teachers can teach and students learn.
  3. High academic expectations and aspirations. 

We look forward to engaging with you in the course of the school year. If you have any questions or concerns, please contact your child’s mentor first.  Let’s give our students the best possible start to each school day with a good night’s sleep and a healthy breakfast.

Yours sincerely

Mr. M McCarthy 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Det är så härligt att ha våra elever tillbaka på skolan nu när läsåret 2019/2020 har startat. Det har varit en fin start på det nya läsåret och vi ser fram emot ett positivt och framgångsrikt år med våra elever, lärare, föräldrar och vårdnadshavare.

Vi vill passa på att hälsa våra nya elever och föräldrar extra varmt välkomna till gemenskapen på IESL. Vi ser fram emot att träffa Er och vi vill uppmuntra Er att delta aktivt i ert barns utbildning och i skolans övriga aktiviteter.

Vi vill också välkomna våra nya lärare som börjat på IESL. Vi är så glada att Ni har blivit en del av vårt team och vi ser fram emot Era insatser på skolan och hur Ni kommer att kunna ha ett betydande inflytande på undervisningen och elevernas lärande.

Vår skola växer och utvecklas och förbättras ständigt och vi kommer fokusera på huvudområden som vi identifierat i vår skolenkätundersökning. Vi kommer rikta särskilt mycket fokus på att förbättra våra tre huvudområden:

  1. 1. Att behärska engelska språket.
  2. 2. En trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.
  3. 3. Höga akademiska förväntningar och ambitioner.

Vi ser fram emot att interagera med Er under detta läsår. Om Ni har några frågor, vänligen kontakta Ert barns mentor i första hand.

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan medverka till att ge våra elever den bästa möjliga starten på skoldagen, genom att låta eleverna, före varje skoldag, få en god natts sömn och en ordentlig frukost. Detta för att eleverna ska kunna få må så bra som möjligt och komma i rätt tid till skolan.

Vänlig hälsning

Mr. Mark McCarthy

Rektor

From the Principal

Brev från biträdande rektor 4-6, Therese Hyltberg

Redan som liten drömde jag om att en dag vara lärare i ett klassrum - vara den person som kan inspirera eleverna att vilja ännu mera… Sedan augusti 2018 har jag tagit nästa steg - att inspirera lärare och personal på Internationella Engelska skolan i Linköping i min roll som biträdande rektor för årskurserna 4, 5 och 6.

Min lärarbana har gått från Kroppaskolan i Värmland, till låg- och mellanstadieskolan Hagby i Johannelund till Skandinaviska skolan i Bryssel och tillbaka till Linköping. Hösten 2010 började jag som, en av två, mellanstadielärare på IES Linköping. Vårt mål var att börja bygga upp mellanstadiet på skolan med allt vad det innebär (skolgård, personalteam, fritids, klassrum etc) - skolan har gjort en fantastisk resa från två årskurs 5 klasser (60 elever) 2010/2011 till 8 klasser (240 elever) 2018/2019.

Mitt mål som ny biträdande rektor på skolan är att fortsätta utveckla skolan och vårt fantastiska mellanstadium - inspirera lärarna och personalen, se till att varje elev får möjligheten att nå sin absolut yttersta kapacitet samt att elever och personal ska känna glädje att varje dag komma till skolan.

Välkomna till Internationella Engelska skolan Linköping

Therése Hyltberg - Biträdande rektor 4-6

From the Principal

From the Principal: IESL is the school of choice in Linköping

From the Principal: IESL is the school of choice in Linköping

Warm greetings from Internationella Engelska Skolan Linköping!

I have been at IESL now for almost half a term and I would like to share with you my vision as to how we will continue to develop our school, drawing on its proud history, the experience of staff and support from Internationella Engelska Skolan, which runs 36 successful schools throughout Sweden!

The main attraction for me to join IES was the connection that I have with our three key convictions as an organization; developing the command of English, creating a safe and orderly environment conducive to teaching and learning and instilling high academic expectations. These guiding principles serve as the pillars our value-proposition to students, staff and parents.

IESL is the school of choice in Linköping.

We are privileged! The setting of our school is just magical, since the school opened more than 15 years ago we have had the joy of being in the historic Lärarhögskolan building (1926), which previously served as a Teachers’ Training College. It offers us the necessary facilities to provide our rich academic programme. Our outdoor environment is expansive and attractive, it is really special for staff and students to be part of this peaceful environment.

We have a professional team of staff who provide the best support to our teachers and students. Our teaching staff are committed to our students’ academic progress as well as their social and emotional wellbeing. At the end of our 2017/2018 academic year our Year 9 students achieved a meritvärde of 277 and behörig till gymnasiet score of 98% which our students and teachers can be proud of. Well done students and teachers! Our team of teachers are responsive to student wellness needs and really go the extra mile when working with students to maintain our calm environment and provide additional care and support.

I would like to share with you a number of opportunities that I believe will see continued growth and development at IESL.

Happy schools enable students to thrive. Our school needs to be a happy place where our students want to come to school eagerly each day because their academic programme is challenging and engaging, our school environment is welcoming, attractive and calm, and because our school is a safe place to be. Each day we have an opportunity to create a positive, lasting memory of school for our students.

Parent engagement is critical! The education of our students has to be a shared responsibility between school and home. The notion that our schools ‘educate’ our students independent of parent involvement will not lead to success. We want to foster a school culture that welcomes constructive parent engagement, where parents do take the time to regularly attend school PTA meetings and Development talks, and in turn as a school, we follow through consistently on our promise of communicating with parents regarding student progress, student well -being and other important events at school. Creating more opportunities for parent engagement by offering relevant presentations for parents is a priority. I know that we potentially have excellent support and resourceful parents who can contribute to our school community positively.

Our teachers are our most valuable resource. Teacher attendance and retention provides continuity for our students and our school. Creating an environment where our teachers can continue to grow as professionals, and collaborate to offer a rigorous academic programme will enable the best academic outcomes for our students.

There is an opportunity for IESL to become engaged with the broader community. We would like to reach out to individuals, groups and organisations and forge mutually beneficial relationships for our students and school. These could be by participating in social responsibility projects, community work creating tertiary education partnerships to name a few. We would appreciate input from parents on potential opportunities for this to happen.

Two personal interests as an educator are; to assist students to connect their learning in school with the real world. Helping our children to understand why they learn what they do, and how it is connected to how the world works is important. When our students begin to appreciate the relevance of their subjects or the life skills taught, it can serve as an additional motivator to be successful. Another interest in education is centered around a concern. Our fast-paced, changing world means that our children are exposed to many different stimuli through technology. They engage in a digital world of instant gratification and quick fixes to satisfy their interest and attention. The impact of the fixation many students with their devices is of grave concern. Distractibility and a shorter attention span have impacted on the ability to pay attention in class and maintain interest and engagement in learning. The way teachers plan lessons to maximize student participation is an interesting challenge! The IESL policy of no use of cell phones during the school day goes a way to reduce our students’ daily compulsion with technology.

We actively seek ways to continue to grow as a school and always appreciate your constructive feedback. We look forward to your participation in the activities of the school and thank you in advance for your encouraging support of your children’s academic progress.

Yours in partnership

Mr. Mark McCarthy

 

Varma hälsningar från Internationella Engelska Skolan i Linköping!

Jag har nu varit på IESL nästan en halv termin och jag skulle vilja dela med mig av min vision för hur vi ska fortsätta utveckla skolan - sprungen ur dess historia, erfarenheten hos vår personal och genom stöd från Internationella Engelska Skolan som framgångsrikt driver 36 skolor runt om i Sverige.

Det som lockade mig mest att börja på IES var den gemensamma övertygelsen om följande tre punkter: att lära sig behärska det engelska språket, skapa en lugn och trygg lärandemiljö samt ha höga akademiska förväntningar. Dessa principer är den värdegrund vi förmedlar till elever, föräldrar och personal.

IESL är en skola man väljer i Linköping.

Och vi är priviligerade! Vår skola är belägen på en magisk plats, sedan skolan öppnade för över 15 år sedan har vi haft nöjet att undervisa i den historiska Lärarhögskolans byggnad från 1926. Denna byggnad ger oss de nödvändiga förutsättningarna för våra akademiska eftersträv ningar. Vår utemiljö är expansivt och attraktivt, och det är verkligen speciellt för våra elever och vår personal att vara en del av denna fridfulla miljö.

Vi har ett professionellt personallag som ger det bästa stöd till våra lärare och elever. Våra lärare är engagerade i våra elevers akademiska utveckling såväl som deras sociala välmående. Vid slutet av läsåret 2017/2018 nådde våra årskurs 9 ett meritvärde på 277 poäng där 98% av våra elever var behöriga till gymnasiet - ett resultat våra elever och lärare kan vara stolta över. Bra jobbat! Vårt lärarlag är tillgängliga och mottagliga för våra elevers behov när det kommer till deras välmående och gör det där lilla extra hela tiden, när de arbetar med våra elever för att se till att vi har en lugn läromiljö och för att förse dem med omsorg och stöd.

Jag skulle vilja dela ett antal möjligheter med er, som jag ser som en del av den fortsatta utveckling och tillväxt som kommer att ske här på IESL.

Bra och nöjda skolor låter eleverna blomstra. Vår skola behöver vara en plats för glädje och trivsel där våra elever kommer till skolan ivrigt varje dag för att deras akademiska program är utmanande och engagerande, för att skolmiljön är välkomnande, attraktiv och lugn, och för att vår skola är en trygg plats för dem att vara på. Varje dag har vi en möjlighet att skapa ett positivt och bestående minne av vår skola för våra elever.

Föräldra-engagemanget är avgörande! Utbildningen av våra elever måste vara ett delat ansvar mellan skolan och hemmet. Tanken att vår skola utbildar våra elever oberoende av föräldrarna kommer inte att leda till framgång. Vi vill ha en skolkultur som välkomnar konstruktivt föräldraengagemang, där föräldrar regelbundet närvarar på skolans PTA möten och Utvecklingssamtal och att vi som skola i gengäld konsekvent upprätthåller vårt löfte om kommunikation med er föräldrar vad det gäller elevernas utveckling, välmående och andra viktiga händelser på skolan. Även att skapa fler möjligheter för föräldraengagemang genom relevanta föräldramöten är en prioritet. Jag vet att vi har potentialen till utmärkt stöd och tillrådliga föräldrar som kan bidra till vår skolgemenskap på ett positivt sätt.

Våra lärare är vår mest värdefulla resurs. Lärares närvaro och låga omsättning ger kontinuitet för våra elever och för skolan. Att ska en miljö där våra lärare kan fortsätta att växa i sitt yrke och där de kan samarbeta för att erbjuda ett rigoröst akademiskt program kommer att ge de bästa möjliga akademiska meriterna för våra elever.

Det finns en möjlighet för IESL att bli mer engagerad i en större gemenskap. Vi skulle vilja få kontakt med individer, grupper och organisationer och skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer för våra elever och för skolan. Detta skulle kunna vara att delta i projekt för socialt ansvarstagande, välgörenhet eller praktikplatser som några exempel. Vi skulle uppskatta tips från föräldrar på olika möjligheter för att få detta att hända.

Två personliga intressen för mig som utbildare är; att hjälpa elever att koppla sitt lärande i skolan till verkligheten utanför skolan. Att hjälpa våra elever att förstå varför de lär sig det de lär sig och hur det är kopplat till hur världen fungerar är viktigt. När våra elever börjar att förstå relevansen i ämnena de läser och livsförmågorna som de tränas i, kan det tjäna som en ytterligare motivation till att anstränga sig. Ett annat intresse i utbildning är centrerat kring en oro. Vår vardag rör sig allt snabbare och snabbare och förändras konstant och innebär att våra barn kommer i kontakt med många olika stimuli genom teknologi. De deltar i en digital värld med snabba belöningar och lösningar för att tillfredsställa deras intressen och för att fånga deras uppmärksamhet. Hur de blir påverkade av den fixering många elever har vid sina digitala medel är en stor oro. Distraktion och kortade uppmärksamhetsspann har påverkat möjligheten att koncentrera sig i klassrummet och att upprätthålla intresset och engagemanget för lärande. Sättet lärare planerar lektioner för att maximera elevers deltagande är en intressant utmaning. IESL’s policy att inte tillåta användning av mobiltelefoner under skoldagen är en del i att reducera våra elevers tvångsliknande användning av digital teknologi.

Vi strävar efter att sätt att fortsätta utvecklas och växa som skola och uppskattar alltid er konstruktiva feedback. Vi ser fram emot ert deltagande i aktiviteterna på skolan och tackar er i förskott för ert uppmuntrande stöd i era barns akademiska utveckling.

Vänligen, er i partnerskap

Mr. Mark McCarthy

From the Principal

July Updates From The Principal

Dear Parents and Students,

Although it is the summer holiday the school is not closed and is a hive of activity. There is work being done to improve and freshen-up our building. We now have new, sparkling, white-tiled toilets throughout the school.

We are working hard to prepare for the coming school year and have some vacant places in Year 7, if you are interested in these places please email our School Administrator:

gert.nylund.linkoping@engelska.se

or

info.linkoping@engelska.se

You can also contact me, the Principal,  at mary.dahlin.linkoping@engelska.se  and 013 5603020

Yours sincerely,

Mary Dahlin, Principal IESL

From the Principal

Moving towards the end-of-term

Dear Parents and Students,

Our thanks go to everyone who helped to make our annual Spring Fair a big success. It's always fun to see our students in different situations and it's clear that there are a number of budding entrepreneurs in our midst.

We are making improvements to our building during the summer and expect work to start a little in advance of the end of term. Any temporary inconvenience will be worth it since our students can look forward to newly-renovated toilets when they start the term in August. During the coming weeks we will continue to work hard until the final day of term and our staff have planned a wide range of cross-curricular activities.

We are are fortunate to have such wonderful school grounds where Years 4 and 5 will celebrate the last day of term and Years 6-9 will follow our long-standing tradition of ending the school year in Konsert och Kongress, the city concert hall, in Linköping.

Yours sincerely,

Mary Dahlin

 

From the Principal

Spring is in the air.

Dear Parents and Students,

Spring is now with us and we are so fortunate to have a schoolyard full of trees and bushes where we can see the seasons change. Those arriving early can even glimpse a hare or red squirrel.

We have busy weeks ahead filled with academic events and our annual school activities.

Please make sure you have the date for the Annual Spring Fair in your diaries. This year it is on Saturday 19 May.

Yours sincerely,

Mary Dahlin

From the Principal

End of Term 2017

Dear Parents and Students,

The Autumn Term 2017 finished on a high note. This year we had a week of student choice activities which was a perfect end to the term. Our staff worked hard to prepare a wide range of activities for our students to choose from and the school was a hive of activity both inside and out. The week culminated in our annual sports day for Years 6-9 at the sports centre adjacent to Linköping's University.  Once again we were able to make the most of the excellent facilities which they offer. While Years 6-9 were out of school on the last day Years 4 and 5 had the entire school building to themselves and could enjoy the final day of term including a special performance in the Aula.

This is an example of what IES does best, we plan and make good use of the time available to us making sure that our students are busy learning right up to the last minute. 

Seasons Greetings from IES Linköping!

Mary Dahlin, Principal

Pages